Işıl Öztürk - PİYANO

İstanbul Bakırköy’de doğdu. İlk-Ortaöğretim eğitimi süresince Yavuz Top THM Öğretim Merkezi’nde müzik eğitimine devam etti. Üniversite öncesi çeşitli kurum ve dershanelerde enstrüman, solfej ve repertuvar eğitmenliği yaptı.

1999’da İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'nü kazandı.

2000 - 2001 yılları arasında Türk Folklor Kurumu’nda solfej ve THM üslup - repertuvar derslerine girerek kurumun 38.dönem en başarılı öğretmeni ünvanına layık görüldü. Televizyon ve radyolarda solist olarak yer aldı.

2000 - 2006 yılları arasında İTÜ Devlet Konservatuvarı Öğrtetim Görevlisi enstrümanist , İstanbul Devlet Operası solisti, orkestra ve koro şefi, Doç. Serdar Öztürk ile çalışmaya başladı. Aynı piyanist yönetiminde İstanbul Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Çok Sesli Korosu'nda solist olarak yer aldı.

Aynı yıllar arasında İTÜ Devlet Konservatuvarı Öğrtetim Görevlisi piyanist Cenk Öztürk’ten enstrüman, şan eğitimi – batı müziği solfej nazariyatı üzerine eğitim aldı.

Kars ve Azerbaycan’da Meyhana Müziği başlığı altında Meyhana’nın ortaya çıkışı tanımı ve tarihi gelişimini inceleyen bu halk sanatının gelişmesine katkıda bulunan kişilerin gerçek kimlikleriyle ilgili karanlık noktaları aydınlata Türkiye - İran - Gürcistan ve Azerbaycan’da bu yasaklı müziğin geçirdiği evreleri irdeleyen ülkemizde ayrıntılı çalışması sadece İTÜ Öğretim Görevlisi Dr. Süleyman Şener tarafından yapılabilen yarım yüzyıl süren yasaklama dönemini araştırarak meyhana sanatını gün ışığına çıkarmayı amaçlayan meyhanayı Türkiye’de en geniş kapsamıyla araştırıp noter onayı alarak saha araştırması 1 yıl süren bu tez çalışmasıyla İTÜ Konservatuvar eğitimini tamamladı.

Ardından Yıldız Teknik Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2006 - 2007 ‘de Beylikdüzü Koç İlköğretim Okulu'nda 2007 - 2009 yılları arasında da Bahçeşehir Yıldızlar Koleji'nde müzik öğretmeni olarak çalıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 2 ayrı kurumda konservatuvara hazırlık ve piyano öğretmeni olarak çalışmaktadır.

TOP