KLASİK GİTAR

Kurumumuz bünyesinde her yaş grubuna ve her seviye uygun gitar dersleri mevcuttur. Geniş ve nitelikli eğitmen kadrosu sayesinde klasik gitar, blues – rock – funk gitar, jazz gitar, metal gitar vb bir çok stilde, alanında yetkin eğitmenlerden ders alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, gerek yurt içi gerekse yurt dışı müzik okullarının sınavlarına ve muhâfiyetlerine yönelik başarılı dersler verilmektedir. Bir çok öğrencimiz; verdiğimiz kaliteli ve amaca yönelik eğitimler sayesinde koydukları müzikal hedefleri gerçekleştirmiştir. Hâli hazırda da bir çok öğrenci gerek yurtiçi gerekse yurtdışı müzik okullarına, bizlerle birlikte hazırlanmaktadır. Bu bağlamda, sadece amatörler ve yeni başlayanlar değil ayrıca profesyoneller de gitar dersleri kapsamında amaç ve seviye uygun eğitimler alabilirler.

Dersin kapsamı içerisinde, gitar teknikleri ve repertuvar çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda armoni, kulak eğitimi ve nota okuma gibi temel müzisyenliğe dâir bir çok unsur da işlenmektedir. Ezbere değil, işitsel ve analitik perspektifte ilerleyen ders içerikleri sayesinde, yeni başlayanlar ve çocuklar dahi çok kısa sürede ciddi bir beceri ve entelektüel gelişim sağlayabilirler.

Gitar eğitim programında tek bir kaynaktan yararlanmak yerine dünyaca kabul görmüş birçok kaynaktan ve eğitmenlerimizin kendi notlarından yararlanılır. Tüm bunların yanı sıra, “Canlı Performans Atölyesi” dersimizle paralel ilerleyen, bir arada çalma ve sahne performansı odaklı çalışmalar da yapılmaktadır. Öğrenci belli bir yeterliliğe geldiğinde “Canlı Performans Atölyesi” derslerimize de ücretsiz katılabilir. Canlı Performans Atölyesi dersinin geri bildirimlerine istinaden gitar derslerinde yapılanmalar yapılabilinir yeni hedefler konabilir.

Çalışılacak materyaller öğrencinin yaşına ve seviyesine göre belirlenir. Üst yaş sınırımız yoktur. Gitar derslerimiz bire bir özel ders olarak yapılmaktadır. Haftada 1 saat önerilir. Ders saati isteğe bağlı olarak arttırılabilir. Ders günü ve saati öğrencinin uygun olduğu zaman dilimleri dikkate alınarak belirlenir.

Tüm özel ders öğrencilerimiz de olduğu gibi elektirik gitar dersi öğrencilerimiz de derse yardımcı olarak 1 saat ücretsiz de solfej dersi alabilirler. (Solfej; notaları ritmik değerleriyle ve okunan notanın sesiyle senlendirmek)

Beylikdüzü müzik akademisi olarak öncelikli amacımız müziğin insan ruhuna ve zekasına katkıda bulunmasını sağlayıp, hayatı daha kaliteli hale getirmektir.

ELEKTRO GİTAR

Kurumumuz bünyesinde her yaş grubuna ve her seviye uygun gitar dersleri mevcuttur. Geniş ve nitelikli eğitmen kadrosu sayesinde klasik gitar, blues – rock – funk gitar, jazz gitar, metal gitar vb bir çok stilde, alanında yetkin eğitmenlerden ders alabilirsiniz. Bunun yanı sıra, gerek yurt içi gerekse yurt dışı müzik okullarının sınavlarına ve muhâfiyetlerine yönelik başarılı dersler verilmektedir. Bir çok öğrencimiz; verdiğimiz kaliteli ve amaca yönelik eğitimler sayesinde koydukları müzikal hedefleri gerçekleştirmiştir. Hâli hazırda da bir çok öğrenci gerek yurtiçi gerekse yurtdışı müzik okullarına, bizlerle birlikte hazırlanmaktadır. Bu bağlamda, sadece amatörler ve yeni başlayanlar değil ayrıca profesyoneller de gitar dersleri kapsamında amaç ve seviye uygun eğitimler alabilirler.

Dersin kapsamı içerisinde, gitar teknikleri ve repertuvar çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda armoni, kulak eğitimi ve nota okuma gibi temel müzisyenliğe dâir bir çok unsur da işlenmektedir. Ezbere değil, işitsel ve analitik perspektifte ilerleyen ders içerikleri sayesinde, yeni başlayanlar ve çocuklar dahi çok kısa sürede ciddi bir beceri ve entelektüel gelişim sağlayabilirler.

Gitar eğitim programında tek bir kaynaktan yararlanmak yerine dünyaca kabul görmüş birçok kaynaktan ve eğitmenlerimizin kendi notlarından yararlanılır. Tüm bunların yanı sıra, “Canlı Performans Atölyesi” dersimizle paralel ilerleyen, bir arada çalma ve sahne performansı odaklı çalışmalar da yapılmaktadır. Öğrenci belli bir yeterliliğe geldiğinde “Canlı Performans Atölyesi” derslerimize de ücretsiz katılabilir. Canlı Performans Atölyesi dersinin geri bildirimlerine istinaden gitar derslerinde yapılanmalar yapılabilinir yeni hedefler konabilir.

Çalışılacak materyaller öğrencinin yaşına ve seviyesine göre belirlenir. Üst yaş sınırımız yoktur. Gitar derslerimiz bire bir özel ders olarak yapılmaktadır. Haftada 1 saat önerilir. Ders saati isteğe bağlı olarak arttırılabilir. Ders günü ve saati öğrencinin uygun olduğu zaman dilimleri dikkate alınarak belirlenir.

Tüm özel ders öğrencilerimiz de olduğu gibi elektirik gitar dersi öğrencilerimiz de derse yardımcı olarak 1 saat ücretsiz de solfej dersi alabilirler. (Solfej; notaları ritmik değerleriyle ve okunan notanın sesiyle senlendirmek)

Beylikdüzü müzik akademisi olarak öncelikli amacımız müziğin insan ruhuna ve zekasına katkıda bulunmasını sağlayıp, hayatı daha kaliteli hale getirmektir.

TOP