PİYANO

Piyano eğitim programımıza 4-5 yaşından itibaren her yaş ve seviyede öğrenciler katılabilmektedir. Üst yaş sınırımız yoktur.

Piyano derslerimiz bire bir özel ders olarak yapılmaktadır. Haftada 1 saat önerilir. Ders saati isteğe bağlı olarak arttırılabilir. Ders gün ve saati öğrencinin uygun olduğu zaman dilimleri dikkate alınarak belirlenir.

Piyano batı müziğindeki tampere sisteminin en iyi anlaşılması hususunda en önemli enstrümandır. Dünya müzik otoritelerinin kabul ettiği bu enstrüman batı müziğinin temel enstrümanıdır.

Piyano öğretiminde izlenecek yeni yöntem ve yaklaşımlar, öğretme ve öğrenme yöntemlerinin çeşitliliği bireyin alacağı eğitime ilgi göstermesini sağlayacak öğrenme düzeyini arttıracaktır.

Kurumumuzda dünyaca kabul gören piyano metodları kullanılmakla birlikte, öğrencinin talebi doğrultusunda müfredat dışı eserlere de yer verilmektedir.

Piyano çalmaya başlayacak olan bireyin başlarken kazanması gereken davranışlar (gövde-kollar-eller-parmaklar-boyun-sırt-omuz-dipeklemleri-ayaklar) vs... vücudun alması gereken pozisyon -klavye-anahtar bilgisi-çalışılan eserin ölçü sayısı-metronom hızı-eserin bestecisi ve ait olduğu döneme dair bilgiler-nota-solfej-dikte-deşifre gibi temel teknik ve teori bilgileri piyano ders saati içerisinde işlenmekle birlikte, dallarında uzman eğitimcilerimiz tarafından solfej ve toplu uygulama dersleri de verilmektedir.

Öğrencilerimiz piyano dersine yardımcı olarak 1 saat de solfej dersi alırlar. (Solfej: Notaları ritmik değerleriyle ve okunan notanın sesiyle seslendirmek.)

Öğrencilerimiz, seviyeleri ilerledikten sonra haftada 1 gün 1 saat birlikte çalma dersine katılırlar. Bu dersin amacı öğrencimize sosyal ortam içinde müzik yapma alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilerimize birarada ürünler çıkarma heyecanını yaşatmaktır.

Herkesin zeka proilleri ayrı olduğuna göre eğitim sisteminde de kişiye özel farklılıkları göz önünde bulundurmak,onlara bu yönde programlar sunmak ilgi ve yeteneklerini doğru yönetebilmek hepimizin görevidir. Beylikdüzü Müzik Akademisi olarak öncelikli amacımız müziğin insan ruhuna ve zekasına katkıda bulunmasını sağlayıp, hayatı daha kaliteli hale getirmektir.

Kurumumuzda dünyaca kabul gören piyano metodları kullanılmakla birlikte, öğrencinin talebi doğrultusunda müfredat dışı eserlere de yer verilmektedir.

Piyano çalmaya başlayacak olan bireyin başlarken kazanması gereken davranışlar (gövde-kollar-eller-parmaklar-boyun-sırt-omuz-dipeklemleri-ayaklar) vs... vücudun alması gereken pozisyon -klavye-anahtar bilgisi-çalışılan eserin ölçü sayısı-metronom hızı-eserin bestecisi ve ait olduğu döneme dair bilgiler-nota-solfej-dikte-deşifre gibi temel teknik ve teori bilgileri piyano ders saati içerisinde işlenmekle birlikte, dallarında uzman eğitimcilerimiz tarafından solfej ve toplu uygulama dersleri de verilmektedir.

Öğrencilerimiz piyano dersine yardımcı olarak 1 saat de solfej dersi alırlar. (Solfej: Notaları ritmik değerleriyle ve okunan notanın sesiyle seslendirmek.)

Öğrencilerimiz, seviyeleri ilerledikten sonra haftada 1 gün 1 saat birlikte çalma dersine katılırlar. Bu dersin amacı öğrencimize sosyal ortam içinde müzik yapma alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilerimize birarada ürünler çıkarma heyecanını yaşatmaktır.

Herkesin zeka proilleri ayrı olduğuna göre eğitim sisteminde de kişiye özel farklılıkları göz önünde bulundurmak,onlara bu yönde programlar sunmak ilgi ve yeteneklerini doğru yönetebilmek hepimizin görevidir. Beylikdüzü Müzik Akademisi olarak öncelikli amacımız müziğin insan ruhuna ve zekasına katkıda bulunmasını sağlayıp, hayatı daha kaliteli hale getirmektir.

TOP